Mapa VOC

Poniżej znajduje się mapa, która obrazuje dystrybucję poszczególnych wariantów niebezpiecznych (VOC – variant of concern) lub potencjalnie niebezpiecznych (VUI – variant under investigation) w Polsce. Dane zostały zaprezentowane również w tabeli, aby ułatwić analizę.

Powered by